วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

หินทรายติดผนังรูปนางในวรรณคดี และดอกบัว

1. หินทรายติดผนังรูปนางกินรีนั่งคุกเข่า (หันขวาและซ้าย) และดอกบัว   งานหินทรายติดผนังแผ่นเดียว  งานประติมากรรมหินทราย หล่อหินทราย งานศิลปะหัตถกรรม  งานประติมากรรมหินทราย งานหล่อหินทราย หินทรายติดผนัง หินทรายตกแต่งผนัง หินทรายประดับผนัง หินทรายตกแต่งสวน 

วัสดุ : ทำจากหินทรายเทียม ทำเลียนแบบหินทรายธรรมชาติ 
สีทรายธรรมชาติ สีเขียวเก่า และสีแดงศิลาแลง
ขนาดสูง 130 ซม. กว้าง 80 ซม.
2.   หินทรายติดผนังรูปนางกินรีในป่าบัว งานศิลปหัตถกรรม  งานหินทรายติดผนังแผ่นเดียว 

วัสดุ : ทำจากหินทรายเทียม ทำเลียนแบบหินทรายธรรมชาติ 
สีทรายธรรมชาติ สีเขียวเก่าและสีแดงศิลาแลง
ขนาดสูง 120 ซม. กว้าง 110 ซม.3.  หินทรายติดผนัง รูปนางกินรียืนในป่าบัว   งานหินทรายติดผนังแผ่นเดียว 

วัสดุ :  ทำจากหินทรายเทียม ทำเลียนแบบหินทรายธรรมชาติ 
ขนาดความกว้าง 85 ซม. สูง 110 ซม. 
มี 3 สี คือสีทรายธรรมชาติ สีเขียวแนวเก่า และสีแดงแนวเก่า


ดูรายละเอียดสินค้า ราคา ค่าขนส่งทั่วประเทศที่ร้าน เอ็กซเดคคอร์ www.exdecor.com  ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น