ExDecor's

Portfolio

งานศิลปกรรมหินทรายติดผนังแผ่นเดียว รูปนางในวรรณคดี และนกยูง

Leave a Comment
หินทรายติดผนัง หินทรายประดับผนัง หินทรายตกแต่งผนัง หินทรายประดับกำแพง หินทรายประดับสวน 

วัสดุ : ทำจากปูนและทราย เลียนแบบหินทรายธรรมชาติ  

1. นางกินรีคู่ทรงมงกุฎ และนกยูงทอง งานหินทรายติดผนังแผ่นเดียว 
ขนาด ความสูง 110 ซม. ความกว้าง 85 ซม. 
สี:  สีทรายธรรมชาติ สีฝุ่น สีดำปัดทอง สีเขียวสไตล์เก่า 




2. นางในวรรณคดี และนกยูง งานหินทรายติดผนังแผ่นเดียว 
ขนาด ความสูง 110 ซม. ความกว้าง 85 ซม. 
สี:  สีทรายธรรมชาติ สีฝุ่น สีดำปัดทอง สีเขียวสไตล์เก่า 



3. นางในวรรณคดี นางเดียวและนกยูง  งานหินทรายติดผนังแผ่นเดียว 
ขนาด ความสูง 110 ซม. ความกว้าง 85 ซม. 
สี:  สีทรายธรรมชาติ สีฝุ่น สีดำปัดทอง สีเขียวสไตล์เก่า 




4. นางในวรรณคดี นางเดียวยืน และนกยูง งานหินทรายติดผนังแผ่นเดียว 
ขนาด ความสูง 110 ซม. ความกว้าง 85 ซม. 
สี:  สีทรายธรรมชาติ สีฝุ่น สีดำปัดทอง สีเขียวสไตล์เก่า 



ดูรายละเอียดสินค้า ราคา ค่าขนส่งทั่วประเทศที่ร้าน เอ็กซเดคคอร์ www.exdecor.com  





0 comments:

แสดงความคิดเห็น