ExDecor's

Portfolio

ที่แขวนเสื้อผ้า ... ประหยัดพื้นที่

Leave a Comment
ปัญหาเสื้อผ้าล้นตู้ หรือไม่มีที่เก็บเสื้อผ้า ทำให้บ้านรกไม่น่าดู
นักออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ภายนบ้านจึงได้ออกแบบที่แขวนเสื้อผ้าแบบหลายชั้น เพื่อแก้ปัญหานี้


แบบที่ 1

0 comments:

แสดงความคิดเห็น